SideTableSingers
 

Werkgroepindeling

Werkgroepen:  SIDE  TABLE  SINGERS                  28 augustus 2021

Werkgroep: Publiciteit en Website beheer

Taak: meewerken aan vormgeving en beheer van de website, het bijhouden van het archief o.a. krantenknipsels, opnames bijhouden, contacten leggen met de pers, maken van flyers voor optredens, op andere manieren STS onder de aandacht proberen te krijgen van het publiek: voorbeelden: lokale radio en tv (Slos), RTV- Oost en RTV- Drenthe, plaatselijke dag- en weekbladen, verspreiden van affiches, zo nodig zorgen voor ledenwerving.

Leden: Sierd, Erik, ArieWerkgroep: Muziek    

Taak: samen met dirigent  het zangrepertoire vaststellen, samen de muzikale invulling regelen voor een optreden, het regelen van de aanschaf van muziek en het bijhouden van het muziek archief, zorgen voor kwaliteitsbewaking, zorgen voor de aankondiging / uitleg bij optredens (speaker).

 Leden : Ineke, Bert, Arie, Nolda, Sippie   

Werkgroep: Optreden Organiseren  
Taak: samen met dirigent het organiseren van optredens, het leggen van de benodigde contacten hiervoor, brainstormen waar en eventueel met wie we op zouden kunnen treden.

Voor optredens vindt goed overleg plaats met de: Werkgroep: Optreden Verzorgen

 Leden:  Bert, Femmy, Fred, Rita, Sippie

Werkgroep: Optreden Verzorgen

Taak: de praktische zaken rond optredens en concerten regelen: zoals kleding, inrichting en aankleding ruimtes, consumpties, kaartverkoop, standaards, piano, muziekmappen, aankondigingen.

Taak: koormeester: weet tijdig bij optreden: waar plaats is voor jassen en tassen en waar consumpties zijn te verkrijgen en is verder verantwoordelijk voor de opstelling van het koor bij optreden en voor de rust tijdens het opkomen en verwisselen van het koor en dit in nauw overleg met dirigent.

Leden: Gera, Theo, koormeester Karel

Werkgroep: Leden activiteiten

Taak: het organiseren en verzorgen van een activiteit voor de leden 1 of 2 maal per seizoen ( bijv.: opening / sluiting van seizoen) dit ter bevordering van de saamhorigheid binnen het koor, mogelijkheden gaan genereren voor de aanvulling van de financiën voorbeelden: sponsoring, acties

Leden: Jeanette, Anneke, Riki


Het is voor de communicatie onderling van belang, dat er per werkgroep één persoon (als voorzitter) optreedt. (vet gedrukte naam)